s10.파천검 60,255,819
s10.cozy 43,975,711
s10.하느님 43,908,755
s12.천지무혼 41,252,584
s12.neo 40,746,666
s10.s쮸니s 40,123,222
s12.까꿍 33,307,138
s10.최강아스크 33,018,263
s12.도가야 31,057,154
s12.연우 30,879,101